Vsako leto oktobra v Evropi praznujemo Erasmusove dneve, s katerimi se spomnimo na program Evropske unije, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport v Evropi. Letos so potekali 14., 15. in 16. oktobra.

Učenci izbirnega pouka Vzgoja za medije: Radio so v ta namen pripravili posebno radijsko oddajo, ki smo jo poslušali v petek med glavnim odmorom. Dogodek smo umestili tudi na širši evropski zemljevid.

Lani smo zaključili triletni Erasmusov projekt z naslovom Spodbujanje branja knjig ali Enhancing Book Reading. V mesecu juniju smo imeli zadnje srečanje, ki je potekalo na daljavo. Z vrstniki iz Španije, Turčije, Italije in Poljske smo spoznavali znane pisatelje iz posameznih držav, izdelali pa smo tudi plakate na temo branja, ki si jih ta mesec lahko ogledate na razstavi v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Bohinjski Bistrici.

Na naši šoli smo letos vključeni v dva Erasmusova projekta. Prvi je projekt o folklori – naslov v angleščini se glasi Popular Folk Dance a Mirror of the National Traditions of the Minorities. V njem sodelujemo šole iz Italije, Portugalske, Romunije, Turčije in Slovenije. Pri projektu spoznavamo ljudske in sodobne plese, običaje in zgodovino partnerskih držav. V mesecu marcu bomo pripravili mednarodno srečanje v Bohinju, kjer bomo v živo spoznali tudi vrstnike iz sodelujočih držav.

Drugi projekt Erasmus+, v katerem sodeluje naša šola, se imenuje Branje za zabavo ali  Reading with Ease and Fun. Poleg nas so v projekt vključene še šole iz Bolgarije, Latvije, Portugalske, Litve, Romunije, Grčije in Turčije. Z dejavnostmi želimo odpravljati težave, povezane z branjem, hkrati pa projekt želi nas, mlade, spodbuditi, da bi še bolj segali po knjigah in si z ostalimi evropskimi šolami izmenjali bralne izkušnje.

Učenci bomo pri omenjenih projektih z evropskimi vrstniki sodelovali pri različnih interesnih dejavnostih, izbirnih predmetih in tudi pri urah rednega pouka.

Foto: Marija Helena Logar

 

Dostopnost