Pri izbirnem predmetu astronomije »Daljnogledi in planeti« smo načrtovali in prijavili nov eTwinning projekt.

Izbrani učenci iz slovenskih in hrvaških šol bodo v letošnjem šolskem letu spoznavali zakonitosti in zanimivosti nočnega neba. S pomočjo astronomskega koledarja in zvezdne karte bodo načrtovali opazovanja. Učili se bodo tudi uporabe različnih aplikacij za opazovanje zvezd in planetov. Izdelali bodo preproste skice za različna opazovanja (lunine mene, pot planetov, …) in se srečali s pojavom svetlobnega onesnaževanja. Razmišljali bodo o posledicah in možnostih ukrepanja glede slednjega.

Učenci se bodo urili v (nočni) orientaciji ter v Twinspace okolju in poročali o svojih opazovanjih. Ugotavljali bodo, ali iz različnih geografskih leg (točk opazovanja) v različnih državah gledamo isto nebo.

Z dodatnimi dejavnostmi (snemanje fotografij z Mednarodne vesoljske postaje, izdelava izdelkov – voščil, modelov osončja) bodo urili ročne spretnosti in ustvarjalnost.  V Twinspace bodo ustvarili zbirke fotografij, izbrane vsebine, se pogovarjali v forumih in se pripravljali na video srečanja. Velik poudarek bo na razvijanju digitalnih kompetenc, sporazumevanju v angleškem jeziku ter varni rabi interneta. 

Projekt bo upošteval pobude učencev, ki se bodo čim bolj aktivno vključevali v aktivnosti projekta. Trenutno nam veliko preglavic povzroča nova platforma, ki podpira eTwinning projekte, saj njeno delovanje še ni ustrezno. Naše dejavnosti bomo prilagajali glede na možnosti, opremo in predvsem vreme.

Želimo si veliko jasnih noči.

Nataša Mrak

Dostopnost