ELaDiNa – Early Language Development in Nature projekt je potekal od septembra 2020 do avgusta 2023. Nosilec projekta je bil CŠOD.

Projekt ELaDiNa je temeljil na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Namen projekta je bil prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi, ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. V okviru projekta smo razvili generični model, pripravili in izvedli program treninga ter pripravili dva priročnika za spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi in razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, ki bodo obogatili pedagoški proces. 

Ciljna skupina so otroci od 3 do 7 let. 

Pri projektu ELaDiNa so sodelvali strokovnjaki iz Švedske, Slovenije in Nemčije. Partnerske organizacije so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces. Udeleženci projekta so prispevali h globljemu razumevanju pomena otrokovih izkušenj v naravi za spodbujanje zgodnjega razvoja sporazumevalne zmožnosti.

Objava dokumentov na spletni strani CŠOD: https://www.csod.si/stran/eladina-projekt

Dostopnost