V letošnjem šolskem letu z učenci 6. b razreda sodelujemo v eTwinning projektu Igrajmo se glagoljicom 3. K projektu so nas povabili  iz OŠ Jagode Truhelke iz Osijeka, ki so nas v lanskem šolskem letu obiskali v okviru projekta Erasmus. Namen projekta je ohranjanje glagoljaške kulturne dediščine, ki je prisotna tudi v našem prostoru. Učenci na kreativen način in s pomočjo digitalnih tehnologij spoznavajo pisavo, ki se je uporabljala v 9. stoletju za zapis besedil v slovanskem jeziku. Njen avtor je bizantinski misijonar Ciril, ki je skupaj z bratom Metodom širil vero med Slovani na Balkanskem polotoku. Učenci so risali in izbirali logo projekta, reševali anketo o poznavanju pisave ter izdelovali voščilnice za učence, ki sodelujejo v projektu. Do konca leta nas čaka še nekaj nalog, ki se jih že veselimo.

učiteljica Lucija Markelj Jensko

Dostopnost