V petek, 17. novembra 2023, smo se z učenci, ki obiskujejo izbirne predmete Obdelava gradiv Les, Raziskovanje domačega kraja in Tehnika, odpravili na poučno in aktivno terensko delo na Jelovico. Naš cilj je bil osveščati učence o pomembnosti ohranjanja gozda in izvajati konkretne ukrepe za obnovo ter vzdrževanje naravnega okolja. Pod vodstvom izkušene gozdarke Lucije Odar iz Zavoda za gozdove Slovenije smo se posvetili pogozdovanju površin, ki so bile prizadete zaradi delovanja podlubnikov. S skupnimi močmi smo zasadili približno 250 sadik macesna, kar je pomemben korak k obnovi lokalnega ekosistema. Učenci so imeli priložnost raziskovati teren in neposredno doživeti gozdne ekosisteme. S praktičnim delom so lahko bolje razumeli pomen ohranjanja biotske raznovrstnosti ter vpliv človeških dejavnosti na gozdno okolje. Zavedamo se, da so majhni koraki, kot je naše dejanje na Jelovici, ključni za ohranjanje ravnovesja v naravi in ustvarjanje zdravega okolja za nas in prihodnje generacije.

Monika Zupanc

Dostopnost