Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt podpira hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ. Logotipe ESRR, MIZŠ...